3 av 4 som finner lokal butikkinformasjon når de søker er mer tilbøyelig til å besøke butikken


Fra søk på nett til besøk i butikk

En vanlig myte er at søk på nett bare driver trafikk til de rene e-handelsaktørene, men en undersøkelse fra Google viser hvor viktig lokal søketrafikk er for å drive besøk i de fysiske butikkene.

Når kunder finner produktinformasjon priser, varetilgjengelighet og åpningstider for lokale butikker i et søk, sier 3 av 4 at de er mer tilbøyelig til å besøke butikken enn om informasjonen ikke hadde vært tilstede.

Dette viser hvor viktig det er for lokale butikker å vise sitt sortiment på nett. Kunder søker etter klesmerker, kategorier og til og med spesifikke style nummer. Uten en full varekatalog på nett vil butikker gå glipp trafikken og det potensielle salget til disse kundene.

Related Posts

Leave Your Comment